Onderscheidingen van de gemeentelijke burgerwachten (1918-1940)

 

Auteur: E. Wilschut

Pagina’s:  96 geïllustreerd

Prijs:  20 euro

In deze vijfde Monografie van SRO wordt de boeiende geschiedenis van de gemeentelijke burgerwachten belicht. De diverse onderscheidingen worden beschreven en in historische context geplaatst.

 

 

 

Monografieën  van de SRO

 

 

 

 

De Militaire Willems-Orde

Aanvulling op G.C.E. Köffler en P.G.H. Maalderink

 

Auteur:  Rogier Rijpkema

Pagina’s:  80 geïllustreerd

Prijs:  20 euro

In deze eerste Monografie van SRO wordt een gemotiveerd overzicht gegeven van personen die volgens de auteur behoren te zijn opgenomen in publicaties over de Militaire Willems-Orde. Daarnaast worden tot dusver weinig bekende bijzonderheden over enkele Ridders vermeld. Daarom kan deze Monografie worden beschouwd als een aanvulling op de standaardwerken van Köffler en Maalderink. De auteur heeft meer dan tien jaar onderzoek gedaan in origineel bronnenmateriaal, veelal in het Nationaal Archief.

Het kruis van de Tweedaagse Militaire Prestatietocht (TPMT)

 

Auteur: H.G. Vaalburg

Pagina’s: 60 geïllustreerd

Prijs: 20 euro

In deze tweede Monografie van SRO wordt uitgebreid ingegaan op de ontstaansgeschiedenis van de Tweedaagse Militaire Prestatietocht TMPT. Centraal in de monografie staat de onderscheiding in zijn verschillende varianten. Tevens worden de verschillende certificaten beschreven. Ook wordt ingegaan op verschillende personen die de TMPT vaak tot zeer vaak afgelegd hebben. Een uniek document en een must voor de verzamelaar.

 

 

Toegekende erepenningen uit het laatste jaar van de patriottentijd

 

Auteur: E. Wilschut

Pagina’s: 71  geïllustreerd

Prijs: 20 euro

Deze derde monografie, ditmaal van de hand van Ernst Wilschut, beschrijft een aantal relatief onbekende erepenningen. De periode tussen 1781 (Doggersbankmedaille) en 1806 (Koninkrijk Holland) is weinig bekend. Deze periode kenmerkte zich door de patriottenstrijd. De monografie beschrijft de erepenningen en medailles die uitgereikt zijn naar aanleiding van de strijd tussen patriotten en Oranje-gezinden en naar aanleiding van de Pruisische interventie in 1787.

 

 

Orders, Decorations and Medals on Postage Stamps

 

Auteur: O.W. Borgeld

Pagina’s:  97 geïllustreerd - Engelstalig

Prijs:  20 euro

In deze vierde Engelstalige Monografie van SRO wordt de faleristiek eens uit een andere optiek belicht. Onno Borgeld bespreekt postzegels met afbeeldingen van medailles en onderscheidingen. Een prachtige weergave van een voor velen onbekend onderzoeksgebied.

75 jaar commissie dapperheids-onderscheidingen 1941-2016

 

Auteur: diverse auteurs

Pagina’s:  88 geïllustreerd

Prijs:  20 euro

In deze zesde Monografie van SRO wordt het ontstaan van de commissie in de Tweede Wereldoorlog beschreven. De uitdagingen in de toekenning van de vier nieuwe dapperheids-onderscheidingen wordt behandeld, maar ook de huidige manier van werken komt aan de orde. Ten slotte worden de diverse onderscheidingen beschreven .

 

Bestelformulier publicaties v5.docx

 

 

 

 

 

 

 

Direct naar

 

SRO

 

Bijeenkomsten

 

SRO webwinkel

 

SRO op Facebook

 

Links

 

Contact

 

Militaire herinneringsmedailles

 

Auteur: diverse auteurs

Pagina’s:  51 geïllustreerd

Prijs:  20 euro

Onderscheidingen voor het verzet

 

Auteur: diverse auteurs

Pagina’s:  68 geïllustreerd

Prijs:  20 euro

Onderscheidingen van de Nederlandse Bond van Vrijwillige Burgerwachten en onderscheidingen toegekend door de inspecteur der Burgerwachten (1919-1940)

 

Auteur: E. Wilschut

Pagina’s:  111 geïllustreerd

Prijs:  20 euro

In deze negende Monografie van SRO wordt de boeiende geschiedenis van de Nederlandse Bond van Vrijwillige Burgerwachten belicht. De diverse onderscheidingen worden beschreven en in historische context geplaatst.