Seminars door de SRO georganiseerd

 

 

 

In 2015 werd het eerste seminar “Militaire Willems-Orde 1815 - 2015” door de SRO georganiseerd in samenwerking met het Cluster Decoraties van het Ministerie van Defensie, het Nationaal Militair Museum, Museum Bronbeek en de Kanselarij der Nederlandse Orden. Daarna is er ieder jaar een seminar georganiseerd door de SRO. In het onderstaande overzicht kunt u het programma van de verschillende seminars inzien. Ieder lid van de SRO krijgt gelegenheid de seminars bij te wonen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direct naar

 

SRO

 

Publicaties

 

SRO webwinkel

 

SRO op Facebook

 

Links

 

Contact

 

pr2015.pdf
pr2016.pdf
pr2017.pdf
programma2018.pdf