Oproep aan alle leden !

 

Onze vereniging bestaat 25 jaar. Om dat te vieren wil het bestuur een gelegenheidspublicatie over de geschiedenis van onze mooie vereniging uitgeven.

Ed van Engeland zoekt in de annalen de meest gedenkwaardige ogenblikken van de SRO op. Maar onze vereniging bestaat voor en door zijn actieve leden. U heeft allen mooie herinneringen aan de SRO en het bestuur nodigt u uit die herinneringen te boek te stellen. Elk lid wordt gevraagd 1 A4-tje met een leuke anekdote op te schrijven of foto’s beschikbaar te stellen. Het bestuur zal die inzendingen verzamelen en verwerken in een gelegenheidspublicatie.

Let wel: dit kost tijd en daarom wordt iedereen gevraagd zijn bijdrage voor 1 oktober opgestuurd te hebben naar: secretaris@vereniging-sro.nl

 

Op de december bijeenkomst wordt alle leden gevraagd een bijzonder stuk uit zijn verzameling mee te nemen, zodat we een schitterende tentoonstelling kunnen organiseren.

 

 

Nieuwe boeken in de serie dapperheidsonderscheidingen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De nieuwe Decorare 39 is beschikbaar!

Boeken
Boeken
Boeken
Boeken

De Studiekring Ridderorden en Onderscheidingen (SRO) bevordert de studie en kennisverwerving van ridder- en ridderlijke orden, militaire en civiele onderscheidingen, en andere eretekenen. De SRO is in Nederland dé vereniging voor het vergaren, delen en verspreiden van phaleristieke informatie.

 

 

 

 

 

Phaleristiek

 

Het onderzoeksterrein van de phaleristiek is interessant vanuit diverse invalshoeken. De decoraties zelf zijn vaak prachtige objecten, soms van edelmetaal en emaille. De fabricage en het lint kunnen een onderzoeksterrein op zich zijn. Ook bevatten onderscheidingen vaak een voorstelling. Hier raakt de phaleristiek aan de heraldiek. Daarnaast zijn onderscheidingen meestal aan personen uitgereikt. Het is interessant om te onderzoeken waarom iemand een onderscheiding krijgt en wat de achtergrond van de persoon is. Hier raakt de phaleristiek aan de genealogie. Ten slotte zijn onderscheidingen vaak uitgereikt voor bijzondere prestaties of bij bijzondere historische gebeurtenissen. Hier raakt de phaleristiek aan (krijgs)geschiedenis. Kortom, een gevarieerd en boeiend gebied met veel interessante onderzoeksmogelijkheden.

Studiekring

 

Sinds de oprichting in 1993 vinden gelijkgestemden elkaar bij de SRO. Leden komen vier keer per jaar in Zeist bijeen om kennis en informatie te delen. Op de bijeenkomsten worden presentaties gegeven en nieuwe uitgaven van de studiekring uitgereikt. Door de jaren heen heeft de studiekring al diverse monografieën en andere publicaties uitgebracht en twee keer per jaar verschijnt het verenigingsblad Decorare.  

Eens per jaar organiseert de SRO een ruilbeurs.

De vereniging is medeorganisator van phaleristieke conferenties, zoals het seminar ter gelegenheid van het 200-jarig bestaan van de Militaire WillemsOrde in 2015. Ook onderhoudt de SRO uitgebreide contacten met zusterverenigingen in het buitenland en neemt deel aan internationale bijeenkomsten.

Lid worden?

 

U kunt een verzoek tot lidmaatschap, voorzien van een korte motivatie indienen bij de secretaris van de vereniging:  

secretaris@vereniging-sro.nl  

U wordt dan in de eerstvolgende bijeenkomst van de SRO als adspirant lid voorgesteld. Indien geen van de leden binnen een maand bezwaar aantekent, staat het lidmaatschap voor u open.  

Aan het lidmaatschap is een bescheiden jaarlijkse contributie verbonden. Hiervoor kunt u deelnemen aan de bijeenkomsten (met gratis lunch) en ontvangt u tweemaal per jaar het verenigingsblad Decorare. Tevens krijgt u toegang tot de informatie op het besloten deel van de website.

 

De contributie voor 2017 bedraagt  € 50,= en kan worden overgemaakt op rekening  40.78.82.855 ter attentie van Studiekring Ridderorden te Zeist.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direct naar

 

Bijeenkomsten

 

Publicaties

 

SRO webwinkel

 

SRO op Facebook

 

Links

 

Contact

 

 

Nieuws

 

 

Nieuwe boeken in de serie dapperheidsonderscheidingen! Lees meer....

 

 

Terugblik op de bijeenkomst van 10 maart 2018

 

 

Nieuwe monografie 7

 

 

Informatie folder SRO

 

 

 

Adverteren

 

 

U kunt ook een phaleristieke advertentie laten plaatsen via onze secretaris:

secretaris@vereniging-sro.nl  

Decorares 35-39