Wat doet de SRO?

 

 

 

 

 

 

 

Adverteren

 

U kunt ook een phaleristieke advertentie laten plaatsen via onze secretaris:

secretaris@vereniging-sro.nl  

 

De Studiekring Ridderorden en Onderscheidingen (SRO) bevordert de studie en kennisverwerving van ridder- en ridderlijke orden, militaire en civiele onderscheidingen, en andere eretekenen. De SRO is in Nederland dé vereniging voor het vergaren, delen en verspreiden van phaleristieke informatie.

 

 

 

 

 

Phaleristiek

 

Het onderzoeksterrein van de phaleristiek is interessant vanuit diverse invalshoeken. De decoraties zelf zijn vaak prachtige objecten, soms van edelmetaal en emaille. De fabricage en het lint kunnen een onderzoeksterrein op zich zijn. Ook bevatten onderscheidingen vaak een voorstelling. Hier raakt de phaleristiek aan de heraldiek. Daarnaast zijn onderscheidingen meestal aan personen uitgereikt. Het is interessant om te onderzoeken waarom iemand een onderscheiding krijgt en wat de achtergrond van de persoon is. Hier raakt de phaleristiek aan de genealogie. Ten slotte zijn onderscheidingen vaak uitgereikt voor bijzondere prestaties of bij bijzondere historische gebeurtenissen. Hier raakt de phaleristiek aan (krijgs)geschiedenis. Kortom, een gevarieerd en boeiend gebied met veel interessante onderzoeksmogelijkheden.

Studiekring

 

Sinds de oprichting in 1993 vinden gelijkgestemden elkaar bij de SRO. Leden komen vier keer per jaar in Zeist bijeen om kennis en informatie te delen. Op de bijeenkomsten worden presentaties gegeven en nieuwe uitgaven van de studiekring uitgereikt. Door de jaren heen heeft de studiekring al diverse monografieën en andere publicaties uitgebracht en twee keer per jaar verschijnt het verenigingsblad Decorare.  

Eens per jaar organiseert de SRO een ruilbeurs.

De vereniging is medeorganisator van phaleristieke conferenties, zoals het seminar ter gelegenheid van het 200-jarig bestaan van de Militaire WillemsOrde in 2015. Ook onderhoudt de SRO uitgebreide contacten met zusterverenigingen in het buitenland en neemt deel aan internationale bijeenkomsten.

Lid worden?

 

U kunt een verzoek tot lidmaatschap, voorzien van een korte motivatie indienen bij de secretaris van de vereniging:  

secretaris@vereniging-sro.nl  

U wordt dan in de eerstvolgende bijeenkomst van de SRO als adspirant lid voorgesteld. Indien geen van de leden binnen een maand bezwaar aantekent, staat het lidmaatschap voor u open.  

Aan het lidmaatschap is een bescheiden jaarlijkse contributie verbonden. Hiervoor kunt u deelnemen aan de bijeenkomsten (met gratis lunch) en ontvangt u tweemaal per jaar het verenigingsblad Decorare. Tevens krijgt u toegang tot de informatie op het besloten deel van de website.

De contributie voor 2021 bedraagt  € 50,= en kan worden overgemaakt op rekening  NL91 ABNA 0407 8828 55 ter attentie van Studiekring Ridderorden en Onderscheidingen te Enschede.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direct naar

 

Bijeenkomsten

 

Publicaties

 

SRO webwinkel

 

SRO op Facebook

 

Links

 

Contact

 

Nieuws

 

 

Nieuwe publicaties beschikbaar!

 

       De Geïllustreerde Bax        DECORARE 47                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vrije publicatie

 

Koninklijk bewijs van erkentelijkheid

Door: Robin Biemans en Hans Boetier

Boeken
Folder SRO.pdf
Download boeken
Decorares 41-46