Home

De Studiekring Ridderorden en Onderscheidingen (SRO) bevordert de studie en kennisverwerving van ridder- en ridderlijke orden, militaire en civiele onderscheidingen, en andere eretekenen.

De SRO is in Nederland dé vereniging voor het vergaren, delen en verspreiden van phaleristieke informatie.

Wat doet de SRO?

PhaleristiekStudiekringLid worden?
Het onderzoeksterrein van de phaleristiek is interessant vanuit diverse invalshoeken. De decoraties zelf zijn vaak prachtige objecten, soms van edelmetaal en emaille. De fabricage en het lint kunnen een onderzoeksterrein op zich zijn. Ook bevatten onderscheidingen vaak een voorstelling. Hier raakt de phaleristiek aan de heraldiek.

Daarnaast zijn onderscheidingen meestal aan personen uitgereikt. Het is interessant om te onderzoeken waarom iemand een onderscheiding krijgt en wat de achtergrond van de persoon is. Hier raakt de phaleristiek aan de genealogie.

Ten slotte zijn onderscheidingen vaak uitgereikt voor bijzondere prestaties of bij bijzondere historische gebeurtenissen. Hier raakt de phaleristiek aan (krijgs)geschiedenis. Kortom, een gevarieerd en boeiend gebied met veel interessante onderzoeksmogelijkheden.
Sinds de oprichting in 1993 vinden gelijkgestemden elkaar bij de SRO. Leden komen vier keer per jaar in Zeist bijeen om kennis en informatie te delen. Op de bijeenkomsten worden presentaties gegeven en nieuwe publicaties van de studiekring uitgereikt. Door de jaren heen heeft de studiekring al diverse monografieën en andere publicaties uitgebracht en twee keer per jaar verschijnt het verenigingsblad Decorare.  

In beginsel wordt elke bijeenkomst van de SRO voorafgegaan door een ruilbeurs.
De vereniging is medeorganisator van phaleristieke conferenties, zoals het seminar ter gelegenheid van het 200-jarig bestaan van de Militaire Willems-Orde in 2015 en het seminar over verzetsonderscheidingen verzet in 2018. Ook onderhoudt de SRO uitgebreide contacten met zusterverenigingen in het buitenland en neemt deel aan– en organiseert – internationale bijeenkomsten.

U kunt een verzoek tot lidmaatschap, voorzien van een korte motivatie indienen bij de secretaris van de vereniging:  
secretaris@vereniging-sro.nl  

U krijgt dan tijdens de eerstvolgende bijeenkomst van de SRO de gelegenheid om u kort als adspirant lid voor te stellen. Indien geen van de leden binnen een maand bezwaar aantekent, staat het lidmaatschap voor u open.  
Aan het lidmaatschap is een bescheiden jaarlijkse contributie verbonden. Hiervoor kunt u deelnemen aan de bijeenkomsten (met gratis lunch), ontvangt u tweemaal per jaar het verenigingsblad Decorare en de incidenteel gepubliceerde Monografie.

Tevens ontvangt u (gratis of soms tegen gereduceerd tarief) andere publicaties die door of namens de SRO worden gepubliceerd.
De contributie bedraagt € 50,= en kan worden overgemaakt op rekening  NL91 ABNA 0407 8828 55 ter attentie van Studiekring Ridderorden en Onderscheidingen te Enschede.