Redders beloond

Het boek ‘Redders beloond’ is ingedeeld in tien hoofdstukken en bevat tientallen bijlagen en een uitgebreid notenapparaat om de tekst te ondersteunen. De lezer zal merken dat aan de publicatie veel en diepgaand onderzoek is voorafgegaan.

Na een voorwoord van dhr. Brinkman, van de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij, wordt in een proloog geschetst hoe het drenkelingen verging in de tijd voordat het redden van schipbreukelingen werd geïnstitutionaliseerd. Vervolgens wordt in enkele hoofdstukken uitgebreid ingegaan op het ontstaan en de werkzaamheden van de Maatschappij tot Redding van Drenkelingen (MRD), de Noord- en Zuid-Hollandsche Reddingmaatschappij (NZHRM), de Zuid-Hollandsche Maatschappij tot Redding van Schipbreukelingen (ZHMtRvS) en de eerder genoemde Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM). Allemaal reddingmaatschappijen die er – ondanks pogingen van de overheid – in slaagden om in particuliere handen te blijven. De nog bestaande KNRM is tot op de dag van vandaag een particuliere organisatie. In deze hoofdstukken worden ook de door de reddingmaatschappijen ingestelde en verleende beloningen beschreven. Wat belonen betreft, hield en houdt de overheid zich zeker niet afzijdig. In een apart hoofdstuk worden de Koninklijke-en Hofonderscheidingen behandeld. Ook de onderscheidingen van de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen en het Carnegie Heldenfonds worden besproken. In de drie laatste hoofdstukken komen o.a. de levensomstandigheden van (oud-)redders aan de orde en worden enkele specifieke reddingen en families die van vader op zoon actief waren in het reddingswerk uit de doeken gedaan.

Zoals de titel aangeeft, is de ‘rode draad’ van het boek tweeërlei. Het gaat om de mensen achter de reddingen (de redders) en de beloningen voor de redders. De zeer uitgebreide beschrijving van alle soorten penningen, medailles en eretekens zal in deze phaleristieke publicatie van de Studiekring Ridderorden en Onderscheidingen niet verbazen. De beschrijvingen van de redders en de dappere daden die tot hun beloning hebben geleid, verlevendigen het geheel en geven het boek een grote toegekende waarde.

In het boek zijn bijna 400 afbeeldingen opgenomen, veelal in kleur. De schrijver kon putten uit uniek, vaak niet eerder gepubliceerd, materiaal uit archieven en particuliere collecties.