Decorare 50

Inhoud

Van de redactie…………………………………………………………………………………………………… 4

In Memoriam……………………………………………………………………………………………………… 5

Henderikus Siemen (Erik) Hovinga (1949-2023)………………………………………………………….. 5

Door Bert Keers

Artikelen…………………………………………………………………………………………………………… 6

De bijzondere carrière van Felix Lahure: hij diende op meerdere continenten…………………….. 6

Door Jaap Cuperus

De trouwe dienst medaille voor onderofficieren en leden der schutterij: een aanvulling………. 10

Door Herman de Vries

“Hoe Soldaat S. Bruyning de Militaire Willemsorde verwierf”……………………………………….. 12

Door Jaap Cuperus

Vaandels en de Militaire Willems-Orde…………………………………………………………………… 14

Door Rogier Rijpkema

“Deze dame verdient de Militaire Willems-orde!”……………………………………………………… 20

Door Frans Janssen

De onderscheidingen van de ANWB………………………………………………………………………. 29

Door Onno Borgeld

De onderscheidingen van generaal-majoor H. J. Phaff………………………………………………… 31

Door Fred Borch

Mei 1940: dapperheid in de strijd bij Asschat…………………………………………………………… 34

Door Erik Naberhuis

De legpenning voor de bevrijding van de suikerfabriek Djatiroto, Java…………………………….. 37

Door Hans van der Neut

Het lintje: van voorstel tot uitreiking……………………………………………………………………… 41

Door Mischa Vos

Het International Cross of Recognition…………………………………………………………………… 44

Door Jan Paul Kruimel

Hermann Göring en de Orde van Koningin Tamara…………………………………………………….. 46

Door Ton Lutter

Charles de Gaulle en de Franse ordre national du Mérite…………………………………………….. 48

Door Ernst Wilschut

‘Demise Honours’ voor begrafenis koningin Elizabeth II………………………………………………. 53

Door Pieter van Gulik

Uit de collectie van het Nationaal Militair Museum (NMM)………………………………………….. 54

Door Mathieu Willemsen

Uit de collectie van het Koninklijk Tehuis voor Oud-Militairen en Museum Bronbeek………….. 55

Door John Klein Nagelvoort

Het jubileumjaar van de Studiekring Ridderorden en Onderscheidingen………………………….. 57

Door Paul Gelton en Rogier Rijpkema

Aanvullingen op De Geïllustreerde Bax, deel 4………………………………………………………….. 63

Door Robin Biemans en Hans Boetier

Boekbespreking………………………………………………………………………………………………… 65

Phaleristische literatuur met betrekking tot de Eerste Wereldoorlog………………………………. 65

Door Bert Keers